"Maliyet Düşüren Akıllı Sistemler Kurar"
| Ekibimiz
|
Referanslarımız  
|
Hakkımızda
Kuruluş 2001
  Ana Sayfa | Danışmanlık | Eğitim

okyanusbilgiambari.com

:: Bireysel Kariyer Danışmanlığı ve Mentörlük Hizmetleri

İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı

Kurum Kültürü

İş Analizleri

Kariyer Yönetimi

Çalışan Memnuniyeti

İş Tanımları

Performans Yönetim Sistemi

Eğitim İhtiyaç Analizi

Yetkinlik Modelleri

IK Outsoursing

 

İşe Alım Sistemi
Yeniden Yerleştirme Hizmeti

 
   
   
Kurum Kültürü Teşhis Çalışması
İnsan kaynakları uygulamaları, çalışma ortamı, yönetim tarzı, iletişim vb. konularına ilişkin, firma çalışanların    görüşleri yüzyüze görüşme yöntemi ile alınmakta, iyileştirme fırsatları belirlenmekte ve bu fırsatlara ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli öneriler sunulmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti Araştırması

Çalışan Memnuniyeti anket uygulaması, analiz ve raporlama hizmetlerini içermektedir.
İnsan Kaynakları Süreçlerinin İncelenmesi
Firmada var olan Personel/İnsan Kaynakları süreçleri fokus grup toplantıları yapılarak incelenmekte, aksayan alanlar, konular ve iyileştirme fırsatları üzerine detaylı bir rapor hazırlanarak sunulmaktadır.

İş Analizlerinin Yapılması

İşlerin içerdiği görev, sorumluluk ve çalışma koşullarını belirlemeye yöneliktir. Bu çalışmalarda ayrıca işleri yapan/yapacak olan kişilerde bulunması gereken bilgi, beceri ve yetenekler de belirlenir. İş analizinde elde edilen bulgular iş tanımlarında, yetkinlik bazlı performans sisteminin oluşturulmasında ve iş değerlemesinde kullanılır
İş Tanımlarının Oluşturulması:
İş analizleri ve süreç analizlerinden elde edilen bulgular ve firmanın planladığı organizasyon yapısı doğrultusunda  iş tanımları oluşturulmaktadır.

Yetkinlik Modelinin Oluşturulması 

Firmanın misyon, vizyon ve değerleriyle örtüşen, çalışanlardan beklenen bilgi, beceri ve davranış bütünü yetkinlik modelini oluşturmaktadır. Özellikle Performans Yönetim Sistemini oluşturmak isteyen firmalar için atılması gereken ilk adımlardan birisidir.
Performans Yönetim Sisteminin (PYS) Kurulması
2003’te yürürlüğe giren Yeni İş Yasası ile birlikte önemi artan Performans Yönetim Sistemi firmalar tarafından yoğun ilgi görmeye başlamıştır. PYS’nin kurulması hedef+yetkinlik bazlı bir sistemi içermektedir.

İşe Alma Sisteminin Kurulması 

Doğru insanın işe alınabilmesi ancak iyi çalışan bir İşe Alma Sistemi ile mümkündür. İşe Alma sisteminin kurulması; boş pozisyonun özelliklerinin  belirlenmesi, gazete ilanının hazırlanması, uygun adayların seçilmesini, mülakatların yürütülmesi, kısa listesinin oluşturulması, red mektuplarının yazılmasını ve bu sistemde kullanılacak olan tüm formların tasarlanmasını kapsamaktadır.
Eğitim İhtiyaç Analizi
Firmanın hedeflerine ulaşabilmesi, çalışanlardan beklediği bilgi, beceri ve davranışların karşılanabilmesi ile yakından ilgilidir. Arzu edilen bilgi, beceri ve davranışların geliştirilmesinde eğitimlerin önemi büyüktür. Fakat alınacak olan eğitimlerin hedefe ulaşabilmesi için belli bir sistematik içinde analiz edilerek pozisyon bazında belirlenmesi gerekmektedir.
İnsan Kaynakları Outsourcing Hizmeti
Firmalar giderek artan oranda, ana faaliyet konularının dışındaki konuları, işin profesyonellerine bırakmaktadırlar. Pek çok küçük ve orta ölçekli işletmede İnsan Kaynakları fonksiyonunun bulunmaması, dış kaynak kullanımının firmalara önemli maliyet avantajı sağlaması, firmaların bu fonksiyon için dış kaynak kullanımına gitmesine neden olmaktadır. Okyanus Danışmanlık , İnsan Kaynakları Dış Kaynak Kullanımı hizmetini Eğitim ve İşe Alma ve Yerleştirme Süreçlerinde vermekte, firmanızın İnsan Kaynakları Müdürü olarak hareket etmektedir
İnsan Kaynakları Yönetimi Mentörlük  Hizmeti
Yeni bir hizmet anlayışı olan “mentörlük”  sisteminde, İnsan Kaynakları projesini firma içinden bir kişi yürütmekte, biz Okyanus Danışmanlık olarak;  projede “yönlendirerek”, “bilgi vererek”,  “know- how” aktararak ve “gözden geçirerek”  yer almaktayız.
Yeniden Yerleştirme Hizmeti (Outplacement)

Yeniden Yerleştirme Hizmeti; firmaların şirket evlilikleri, 0utsourcing hizmetine yönelmeleri, küçülme, ekonomik kriz, yeniden yapılanma veya üretimlerini başka bir bölgeye kaydırma gibi nedenlerle işten çıkartmak zorunda kaldıkları çalışanları için tercih ettiği bir danışmanlık hizmetidir.

Yeniden Yerleştirme Hizmeti ile çalışan; işten çıkarılma ile yeniden işe girme arasındaki geçiş sürecini daha kolay yönetebilmektedir. Öncelikle iş kaybı ile yüzleşmekte ve daha sonra, yıllardır iş koşuşturması içerisinde yapmadığı  şeyi yapmakta ve kendisi ile ilgilenmektedir. Çalışan, kişiliğinin farklı yönlerini keşfetmekte, isteklerini ve yapabileceklerini ortaya koymaktadır. Süreç etkin iş arama stratejileri ve etkili iletişim becerilerinin aktarılmasıyla tamamlanmaktadır.

Tel:  (232) 362 99 44  ::  okyanus@okyanusdanismanlik.com

okyanusbilgiambari.com

Copyright © Okyanus Danışmanlık