"Maliyet Düşüren Akıllı Sistemler Kurar"
| Ekibimiz
|
Referanslarımız  
|
Hakkımızda
Kuruluş 2001
 Ana Sayfa | Danışmanlık | Eğitim

okyanusbilgiambari.com

:: İnsan Kaynakları Danışmanlığı
:: Bireysel Kariyer Yönetimi

Koçluk Hizmetlerimiz

Koçluk

Koçluk; bireylere ve kurumlara ulaşmayı hedefledikleri amaçlar doğrultusunda destek sağlayan  bir programdır. Birey ve organizasyonlara yönelik olarak yapılan koçluk sürecinde “Erickson College” metodolojisi kullanılmaktadır. Bu süreçte;

 • Birey ve organizasyonların varolan potansiyellerini farketmeleri,

 • Gelişirken,  değişimi; değişirken gelişimi yaşamaları

 • Ve tam da istedikleri gibi harekete geçmeleri amaçlanmaktadır.

Bir metaforla ifade etmek gerekirse Koçluk; yoldaki ışık, taş, yol çizgileri gibidir, asla yolun kendisi değildir.

Koçluk NEDİR?

Ne DEĞİLDİR?
Kişileri hedefleri doğrultusunda harekete geçirmek

Kişilerin potansiyelini keşfettirmek

Yolunu açmak ve yolda kalmasına destek olmak; kararlılığını güçlendirmek

Farkındalık yaratmak

Gelecek odaklı

Karşındakini çok iyi dinlemek, güçlü sorular sormak ve  ilham vermek

Öğüt ve tavsiye vermek

Yönlendirmek, yorum yapmak, yargılamak

Terapi

İkna etmek

Geçmiş Odaklı

Danışman, mentör

BİREYSEL Koçluk
Bireysel KARİYER Koçluk

Mevcut işlerinin kendileri için uygun olup olmadığını sorgulayan, işinden ayrılmak isteyen, yeni kariyer alanlarını araştıran veya kariyerinin başında olup hangi mesleği seçeceği konusunda soru işaretleri bulunan kişilere verilen hizmettir.

Yapılan ön görüşmenin ardından, kişinin çözüme ulaşmak istediği konuda 6-8 seanslık her biri 45 dk.-1 saat süren bir çalışma yürütülmektedir. Bu çalışma sırasında kişiler var olan potansiyellerini açığa çıkarmakta, yetkinlikleri konusunda bilinçlenmekte ve eylem planı hazırlamaktadırlar.

Bireysel ÖĞRENCİ Koçluğu

Ülkemizde, öğrenciler bir yandan ergenlik döneminin getirdiği fiziksel ve ruhsal değişimle başetmeye çalışırken, bir taraftan da hayatlarına yön verecek sınavlarda başarılı olmaya çalışmaktadırlar. Bu durum da gençlerin hayatlarında zaman zaman kaygı, korku ve strese yol açmaktadır.

Öğrenci koçluğu ile hedeflenen hem öğrenciye hem de bu süreçte kendisini eli kolu bağlı hisseden ebeveynlere destek olmaktır.

Yapılan ön görüşmenin ardından, öğrencinin çözüme ulaşmak istediği konuda 6-8 seanslık her biri 45 dk.-1 saat süren bir çalışma yürütülmektedir. Gerek görüldüğü durumda ebeveynler de görüşmelere davet edilmektedir.

Yapılan görüşmelerden elde ettiğimiz tecrübeler doğrultusunda öğrenciler tarafından en çok çözüme kavuşturulmak istenen konular aşağıdaki gibidir;

 • Sınav Kaygısı ve Stresi

 • Ders çalışma ve konsantrasyon

 • Zaman Yönetimi

 • Heyecan

 • Alan Seçme

 • Meslek tercihi

 • Başaramama korkusu

 • Mükemmeliyetçilik

 • Özgüven problemleri

 • Öğretmen ve Arkadaş ilişkilerinde yaşanan sorunlar

 • Aile ile ilgili yaşanan sorunlar

Kurumsal Koçluk

Eğitim Kurumları İçin  Koçluk

İlköğretim ve lise eğitimi veren okullar için verilen bir hizmettir. Bu hizmetten öğretmenler, okul yönetimi, veliler ve öğrenciler yararlanabilmektedir. Bu hizmet ile öncelikle amaçlanan öğretmen-öğrenci ve veli üçgeninde sağlıklı ve etkin iletişimin yürütülmesidir. Yürütülen koçluk seansları ile öğretmenlerin ve yöneticilerin öğrencilerine koçluk bakış açısıyla bakmaları sağlanmakta, paydaşların ortak hedefi olan “başarı” ve başarı ile birlikte ruhsal mutluluk, tatmin sağlanmaktadır.

 Koçluk Hizmeti Alan Eğitim Kurumlarında;

  • Paydaşlar (yönetim, öğretmen, veli, öğrenci) arasında etkin bir iletişim ve işbirliği sağlanmakta

  • Öğretmenlerin ve Yöneticilerin performansı artmakta,

  • Yaşanan tüm problemlere çözüm odaklı yaklaşılmakta

  • Eğitim kurumları arasında belirgin farklılık meydana gelmekte

  • Bedenen ve ruhen mutlu öğrenciler yetişmektedir.

Firmalar İçin Koçluk

Kurumun var olan değerleri, misyon ve vizyonu, temel ve yönetsel yetkinlikleri (bilgi, beceri ve davranışlar bütünü) doğrultusunda çalışanlara ve yöneticilere koçluk yapılmasıdır. Bu çalışma ile kurum içi iletişim ve işbirliği artmakta, çalışan ve yöneticiler potansiyellerini etkin bir biçimde kullanmakta ve koçluk anlayışı firma içine yayılmaktadır.

Kurumsal Koçluk Alanları:

 • Kurum İçi İletişim

 • Kurum Değerlerinin güçlendirilmesi

 • Yetkinliklerin pekiştirilmesi

 • Liderlik ve Yöneticilik Becerileri

 • Takım Çalışması

 • Zaman Yönetimi

 • Yaratıcılık

Tel:  (232) 362 99 44  ::  okyanus@okyanusdanismanlik.com

okyanusbilgiambari.com

Copyright © Okyanus Danışmanlık