"Maliyet Düşüren Akıllı Sistemler Kurar"
| Ekibimiz
|
Referanslarımız  
|
Hakkımızda
Kuruluş 2001
 Ana Sayfa | Danışmanlık | Eğitim

okyanusbilgiambari.com

Ekibimiz

Dr. Murat ÖZDEMİR (Gıda Müh.)

 

1994 yılında ODTÜ Gıda Mühendisliği Lisans ve 1996 yılında ODTÜ Gıda Mühendisliği yüksek lisans programlarından sonra 2001’de ITܒde Gıda Mühendisliğinde Doktorasını tamamladı.

TÜBİTAK-Gıda Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü’nde 5 yıl çalıştı. 13 adeti uluslararası bilimsel dergilerde olmak üzere 20’a yakın bilimsel makale yayınladı.

Aralık 2000’de, ülkemizde verimlilik, kalite ve gıda güvenliği bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak üzere www.okyanusbilgiambari.com ‘u kurdu. www.okyanusbilgiambari.com şu an 2000 sayfayı aşan içeriğiyle kullanıcılarına ücretsiz bilgi sağlamaktadır. 

2001’de verimlilik, yalın üretim, TPM, yönetim sistemleri ve insan kaynakları alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere kurulan Okyanus Danışmanlık’ın kurucu ortağıdır. Yönetim sistemleri ve verimlilik konularında eğitim, denetim ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir. 200’ü aşkın firmada verimlilik, TPM, Yalın Üretim, kalite ve gıda güvenliği danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermiştir.

2011 yılında C sınıfı İş Güvenliği uzmanı olmuştur.  

Ayrıntılı bilgi:
www.linkedin.com/in/okyanusmuratozdemir
https://www.researchgate.net/profile/Murat_Oezdemir

 

Nurdan ÖZDEMİR (M. Art, Eğitim Uzmanı, Yaratıcı Drama Lideri/Eğitmeni)

 

2001 yılından bu yana Okyanus Danışmanlık bünyesinde yaşayarak öğrenme-sosyal öğrenme yaklaşımlarına dayanan eğitim süreçleri tasarlamak, yürütmek ve sürekli geliştirmek için çalışmakta, kurumsal/bireysel gelişim konularında eğitim/danışmanlık hizmetleri yürütmektedir. 

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. Lisans Eğitiminden sonra bir yıl Çakabey Koleji’nde öğretmenlik yaptı.

Mastır derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Eğitimde Program Geliştirme Bölümü’nden aldı. Yüksek lisansta yetişkin eğitiminde “Eğitim İhtiyaç Analizi ve Program Geliştirme” konularında çalıştı.

Yüksek lisans sonrası Arthur Andersen Danışmanlık Şirketinin, İnsan Kaynakları Departmanı, Eğitim Bölümünde görev yaptı.

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği eğitimini 2016 – 2018 yılları arasında aldı. İzmir Çağdaş Drama Derneği Üyesidir. Drama Liderliği/Eğitmenliği programı kapsamında Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesinde “Yaratıcı Drama Yöntemi ile Bireyde Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme Becerileri” isimli proje çalışması yürüttü.

Ayrıntılı bilgi:
https://www.linkedin.com/in/nurdan-özdemir

 

Dr. Duygu ÇAKIROKKALI (İşletme)

 

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Uluslararası İşletmecilik dalında yüksek lisans derecesi, İşletme Anabilim Dalı’nda doktora derecesi bulunmaktadır.
 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2 yıl araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra özel sektöre geçerek Arthur Andersen Danışmanlık şirketinde 5 yıl İnsan Kaynakları Departmanı’nda görev almış; eleman seçme ve yerleştirme, insan kaynakları departmanlarının kurulması ve insan kaynakları sistemlerinin oluşturulmasına ilişkin projelerde yer almıştır. 
 

2002-2006 yılları arasında AB İş Geliştirme Merkezi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi’nden sorumlu Program Müdürü olarak KOBİ'lere İK sistemleri kurmuş ve kişisel gelişim eğitimleri vermiştir. AB Projesinin sona ermesi  ile birlikte Flama Recruitment International'da işe alım danışmanlığı ve eğitim projelerini gerçekleştirmiştir.
 

2007-2009 yıllarında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde lisans ve lisansüstü dersler vermiştir.
Halen Okyanus Danışmanlık'ta İK yeniden yapılandırma projelerini yürütmekte, eğitim, koçluk ve mentörlük hizmetleri vermektedir.


Ayrıntılı bilgi:

https://www.linkedin.com/in/duygu-çakırokkalı-a1ba8189

 
 

Tel:  (232) 362 99 44  ::  okyanus@okyanusdanismanlik.com

okyanusbilgiambari.com

Copyright © Okyanus Danışmanlık